Bedrijfsanalyse en benchmarking

0 Flares 0 Flares ×
  • Voor een gedegen bedrijfsonderzoek is een speciaal product ontwikkeld: de Quick Scan. Met deze gestandaardiseerde analyse zal IPLC, vanuit haar kennis en ervaring in de internationale Private Label Industrie, zich een beeld vormen van uw bedrijf.

    Middels een beproefde methodologie worden sleutelfunctionarissen van verschillende afdelingen binnen het bedrijf geïnterviewd. Daarnaast zullen relevante interne documenten, die binnen de onderneming in gebruik zijn, worden bestudeerd.

    Doel van het onderzoek is te inventariseren welke processen, procedures en indicatoren er in gebruik zijn. Vervolgens zal een vergelijking worden gemaakt met hetgeen bij toonaangevende en succesvolle Private Label fabrikanten als ‘best practice’ wordt ervaren. Op basis van deze diagnose en analyse kunnen aanbevelingen worden geformuleerd waarmee het bedrijf haar performance zal kunnen verbeteren.

    Indien gewenst kan de analyse verder worden uitgebreid tot beoordeling van de bedrijfsstrategie, productintroducties en de analyse van de portfolio van activiteiten.

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×