Ondersteuning bij fusie en overname

0 Flares 0 Flares ×
  • In nagenoeg iedere productcategorie is er sprake van overcapaciteit aan de zijde van de Private Label industrie. Dit heeft het afgelopen decennium geleid tot een golf van fusies en overnames. Door consolidatie van de Private Label industrie ontstaan grote professionele spelers die vaak op pan-Europese schaal, de retailers als partner terzijde staan. IPLC was bij tal van projecten betrokken, waarbij de ondersteuning bestond uit marktanalyse of commerciële due diligence.

    Marktanalyse

    De Private Label markt is belangrijk minder transparant dan die van de merken. Bij een fusie of overname is het daarom relevant om in het voortraject zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Bij diverse projecten heeft de database van IPLC als belangrijke bron van informatie haar nut bewezen. Zowel de overdracht van kwalitatieve als kwantitatieve marktinformatie maar ook een concurrentieanalyse behoren tot mogelijkheden.

  • Commerciële due diligence

    Omdat er doorgaans op basis van jaarcontracten wordt geleverd, is het bij een fusie of overname van groot belang, goed zicht te hebben op de kwaliteit en houdbaarheid van de omzet van een Private Label fabrikant. IPLC kan een belangrijke bijdrage leveren bij de analyse hiervan. Enerzijds door bestudering van contracten, klanten-dossiers en andere relevante documentatie. Anderzijds door interviews van het management en eventueel retail-afnemers. Hierdoor wordt waardevol materiaal verkregen om tot een definitieve waardebepaling en transactieprijs van de onderneming te komen of een plan van actie klaar te hebben indien de transactie succesvol wordt afgerond.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×